EOE Koordinering er en norsk teknologibedrift som tilbyr matematisk programvare til logistikkaktører. Vår målsetning er å legge til rette for god og ressursbesparende planlegging i produksjons- og transportbedrifter.


Programvare

Optimeringsalgoritmer - Mange matematiske problemer kan ikke løses eksakt av en datamaskin fordi regneoppgavene blir for store. Det finnes derfor et stort behov for algoritmer som kan gi gode løsninger ved hjelp av tilnærming. EOE har spesialisert seg på slike metoder, og har som mål å finne gode svar på uløste industrielle optimeringsproblemer. Vi har spesielt god erfaring med utvikling av algoritmer for ruteplanlegging og produksjonsplanlegging, og har i dag en av verdens fremste optimeringsløsere for VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) og PDPTW (Pickup and Delivery Problem with Time Windows).
 

Tilpasning

Matematisk modellering - Vi bidrar gjerne med utvikling og tilpasning av programvare, slik at hver enkelt aktør får tilgang til beslutningsstøtte som er både praktisk og gjennomførbar. Vi har siden 2010 jobbet med mange av norges største logistikkbedrifter, og kjenner godt til de fleste teknikker innen operasjonsanalyse og matematisk programmering. Dette har resultert i flere varige produkter, som i dag benyttes for å beregne bærekraftige, grønne og kostnadsbesparende løsninger. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i hva vi kan bidra med!

test7.png

EOE Koordinering DA - Gaustadalléen 21 N-0349 OSLO Norway - Org.no. 991 415 238